Održane dvije radionice Partnerskog odbora za civilno društvo

Uz održane dvije radionice za gospodarstvenike, s ciljem uključivanja lokalne zajednice u kreiranje politike razvoja LAG-a, u Lepoglavi i Cestici su održane i dvije radionice za civilni sektor. Na njima su predstavnici civilnog društva s područja gradova Lepoglave i Ivanca te općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Cestica, Vinica, Petrijanec, Sračinec i Vidovec, upoznati s djelovanjem LAG-a. Uz dobivanje informacija o samom LAG-u te njegovom djelovanju i ciljevima, nazočni predstavnici civilnog sektora ispunili su upitnike u kojima su opisali svoje projektne ideje koje bi trebale ući u bazu projekata nužnih za izradu Strategije razvoja LAG-a Sjeverozapad.

Predstavnici civilnog sektora koji nisu nazočili jednoj od radionica, istovjetni obrazac za prijavu projektnih ideja mogu skinuti na ovoj stranici te ispunjen poslati elektroničkom poštom na adresu:  [email protected].

Skip to content