Natura 2000

Na temelju Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), u Republici Hrvatskoj postoji 9 kategorija zaštite (u zagradi broj zaštićenih područja): strogi rezervat (2), nacionalni park (8), posebni rezervat (78), park prirode (11), regionalni park (2), spomenik prirode (85), značajni krajobraz (85), park-šuma (28) i spomenik parkovne arhitekture (121) odnosno, zaštićeno je 420 područja na ukupno 7.502,66 km² što čini 8,56% ukupnog teritorija Republike Hrvatske.

U pregovaračkom razdoblju Republike Hrvatske i EU, definirana je Nacionalna ekološka mreža (NEM), od koje je najveći dio proglašen područjem ekološke mreže Europske unije (Natura 2000). Područje Natura 2000 obuhvaća 29.959,6 km², što čini 36,67% kopnenog teritorija i 16,39% obalnog mora, odnosno ukupno 29,38% teritorija. Sastoji se od 571 poligonalnog i 171 točkastog područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te 38 poligonskih područja očuvanja značajna za ptice (POP), odnosno ukupno 680 područja.
Na području LAG-a Sjeverozapad, prisutno je 18 zaštićenih područja, od čega: regionalni park (1), spomenik prirode (4), park-šuma (2) i spomenik parkovne arhitekture (11).

Među najpoznatijima su: Regionalni park Mura-Drava, park-šuma Trakošćan, špilja Vindija, Arboretum Opeka, Gaveznica – Kameni Vrh, Varaždinsko groblje te perivoj uz dvorac u Klenovniku. Daljnjih 9 područja uključeno je u NATURA 2000 mrežu, jedno je uključeno u POP a njih 8 u POVS (vršni dijelovi planina Ivanščice i Ravne gore, akumulacije uz rijeku Dravu, livade uz Bednju), odnosno ukupno 27 zaštićenih područja na području LAG-a.

Karta NATURA 2000 na području LAG-a Sjeverozapad

Podijeli objavu

Najnovije vijesti
Skip to content