Područje LAG-a Sjeverozapad obuhvaća 14 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji (gradove Ivanec, Lepoglava i Varaždin te općine Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica) te zauzima sjeverozapadni dio Varaždinske županije.

Prostor površine 619,77 km² obuhvaća 169 naselja i zauzima 48,95% ukupne površine Varaždinske županije.

Površinom najveći je grad Ivanec (94,7 km²), a najmanja općina Beretinec (12,40 km²).

Skip to content