Strategija

Lokalna akcijska grupa (u daljnjem tekstu: LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Lokalna razvojna strategija (u daljnjem tekstu: LRS) je CLLD strategija tj. strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za svoje područje i donosi je za svako proračunsko razdoblje Europske unije. (trenutno razdoblje traje od 2014. do 2020. godine.)
LAG  Sjeverozapad  je izradio Strategiju te podnio zahtjev za potporu prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi. Agencija je pozitivno ocijenila Zahtjev te je LAG Sjeverozapad jedan od 54 odabrana LAG-a u Republici Hrvatskoj koji provode Podmjere ruralnog razvoja 19.2., 19.3. i 19.4.

Zadnja izmjena LRS LAG-a Sjeverozapad donesena je 01.06.2021. godine.

Strategiju LAG-a Sjeverozapad možete pogledati i preuzeti OVDJE!

Podijeli objavu

Najnovije vijesti
Skip to content