Predstavljanje LAG-a Sjeverozapad

ODRAZ, Hrvatske mreže za ruralni razvoj – HMRR i Grada Varaždinske Toplice organiziraju 13. listopada 2011. u Varaždinskim Toplicama skup “Novi LAG – nove mogućnosti ruralnog razvoja” na kojem će informirati stanovnike sa područja gradova Ludbrega i Varaždinske toplice te općina Trnovec Bartolovečki, Martijanec, Sveti Đurđ, Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Gornji Kneginec, Beretinec, Jalžabet, Sveti Ilija i Rasinja o ruralnom razvoju i pristupu LEADER, predstaviti buduće lokalno razvojno partnerstvo – LAG te potaknuti javnost s područja budućeg LAG-a na sudjelovanje u projektu i aktivno sudjelovanje u kreiranju budućnosti svoga kraja. Nazočni na skupu imat će priliku upoznati se s LAG-om Sjeverozapad i njegovim iskustvima. O njima će na Skupu govoriti predstavnici LAG-a Sjeverozapad.

 

Skip to content