Misija i vizija

Prostor LAG-a Sjeverozapad je ekološki očuvano i razvijeno ruralno područje izazova i mogućnosti, čija mreža agro-turističke i gospodarske infrastrukture definira jedinstvenu i dinamičnu regiju. Kroz održivi razvoj, LAG Sjeverozapad postaje dobro prometno povezana regija zdrave hrane, pića i zelene industrije te prepoznato prirodoslovno, kulturno, ruralno, gastronomsko, hodočasničko i sportsko-rekreacijsko turističko odredište. Gospodarski i ekonomski je regija usko povezana s urbanim središtima te mjesto mira i zdrave prirode za siguran i ugodan život.

Razvojna vizija je nastala kroz partnerske odbore te konzultacije s vanjskim stručnjacima te jasno definira dugoročni razvoj područja LAG-a uzimajući u obzir:

  • geografski položaj i prirodne karakteristike regije
  • postojeću infrastrukturu
  • postojeće gospodarske, poljoprivredne i turističke aktivnosti te kulturne manifestacije
  • jednolik, cjelovit, ravnomjeran razvoj svih dijelova LAG-a
  • zajednički gospodarski, kulturni i ekološki prostor s Republikom Slovenijom
  • valorizaciju prirodne i kulturne baštine
  • održivi razvoj – optimalno korištenje prirodnih bogatstava i kulturnog naslijeđa u svrhu razvoja
  • razvojne programe i planove svih dionika razvoja LAG-a

Vizija razvoja te kasnije ciljevi, prioriteti i mjere razvoja usmjereni su jednoliko prema javnom, civilnom i gospodarskom sektoru. Da bi se stvorio balansiran razvoj, uvažavajući krajobrazne vrijednosti kao i zaštitu prirode i okoliša, bilo je potrebno pomiriti javne, gospodarske i ekološke interese, što je kroz sastanke radnih skupina i postignuto.

Podijeli objavu

Najnovije vijesti
Skip to content