Partnerski odbori za jedinice lokalne samouprave

LAG Sjeverozapad održao je još jednu sjednicu partnerskog odbora. Ovog puta u Maruševcu i to za predstavnike jedinica lokalne samouprave s područja gradova Lepoglave i Ivanca te općina Bednje, Maruševca, Donje Voće i Klenovnika. Naime, u cilju izrade Strategije razvoja LAG-a Sjeverozapad, kojeg uz navedene gradove i općine čine i općine Petrijanec, Cestica, Vinica, Vidovec i Sračinec, održavaju se partnerski odbori za gospodarstvenike, civilno društvo i jedinice lokalne samouprave. Sudjelujući u njihovom radu predstavnici navedenih skupina upoznaju se s djelovanjem LAG-a, utvrđuju smjernice daljnjeg razvoja te prijavljuju projektne ideje koje će uči u Strategiju razvoja, dokumenta neophodnog za kandidiranje projekta prema europskim i domaćim fondovima, a sve s ciljem osiguravanja sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

– U sklopu same izrade Strategije imat ćemo 19 partnerskih odbora. Od toga je 18 partnerskih odbora za civilno društvo, jedinice lokalne samouprave i gospodarstvenike gdje oni sami daju svoje projektne ideje te revidiraju osnovnu analizu stanja u svojim gradovima i općinama na osnovu čega daju svoje vizije i mišljenja o prioritetima i ciljevima razvoja. To znači da dokument koji ćemo na kraju dobiti nije radila tvrtka ili jedna osoba već velika skupina ljudi koji su u njega ugradili svoja mišljenja, znanja i ekspertize.- pojasnio je Emil Tkalec, tajnik LAG-a Sjeverozapad

Dosad je održano ukupno četiri partnerska odbora, po dva za gospodarstvenike i za civilno društvo. Njihovo održavanje rezultiralo je s dosad 48 projektnih prijedloga na temelju kojih će se definirati vizija razvoja LAG-a.
Regionalnim udruživanjem u Lokalnu akcijsku grupu i sljedeći LEADER pristup na kojem LAG počiva, a koji je s ciljem aktivnog uključivanja ruralnih zajednica u kreiranju vlastite budućnosti pokrenut od strane Europske unije, članice LAG-a Sjeverozapad stvorile su preduvjete za razvoj koji će biti potpomognut i sredstvima iz europskih fondova.
Na partnerskom odboru održanom u Maruševcu, predstavnici lokalnih jedinica upoznati su i s načinom ispunjavanja prijava projektnih prijedloga. Krajnji rok za njihovu prijavu je 15. prosinac, nakon čega će biti izvršena analiza i izrađena baza projekata. Obrazac za prijavu projektne ideje se osim tijekom održavanja partnerskih odbora može ispuniti preuzimanjem na službenoj Internet stranici LAG-a Sjeverozapad.
Za projekte koji se prijavljuju važno je da početak njihove realizacije bude predviđen za razdoblje između 2011. i 2013. godine.

Dan nakon Maruševca, Partnerski odbor za jedinice lokalne samouprave održan je u Petrijancu. Na njemu su se okupili predstavnici općina Cestica, Vinica, Sračinec, Vidovec i Petrijanec. Kao i u Maruševcu, predstavnici navedenih jedinica lokalnih samouprava uključenih u LAG Sjeverozapad upoznati su s njegovim djelovanjem, raspravljali su o smjernicama daljnjeg razvoja te su upoznati s načinom prijavljivanja projektnih ideja koje će uči u Strategiju razvoja LAG-a.

 

 

Skip to content