Lijepu crkvu u Sračincu izgradio je varaždinski župnik Janko Gjud

Iako se Sračinec u nekom povijesnom spisu prvi puta spominje 1552. godine, svoju je crkvu dobio tek 1926. godine, zahvaljujući varaždinskom župniku Janku Gjudu.

Na mjestu sadašnje župne crkve ranije je stajala zidana kapela svetog Mihaela arkanđela, koja je izgrađena na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće, a koja je uklopljena u projekt nove crkve čija je gradnja započela 1924. godine.

– U Sračincu, filijali varaždinske župe, sagradio je lijepu crkvu gradski župnik Janko Gjud, po nacrtu strukovnjaka u crkvenoj arhitektonici – profesora arhitekta Stjepana Podhorskog iz Zagreba. Blagoslov te crkve i prva svečana misa u njoj biti će u utorak dne 2 veljače t. j. na Svijećnicu. K toj proslavi dolazi u procesiji cijela susjedna župa Petrijanec i mnogi iz Varaždina. Crkva je sagradjena na uspomenu crkvenog jubileja i narodnog: proslave hiljadu godišnjice hrvatskog kraljevstva, a gradjena je u istom stilu, kao što se gradi ona na Duvanjskom polju t. j. u starohrvatskom stilu – pisale su prijeratne varaždinske novine o gradnji crkve u Sračincu, koju je posvetio kanonik Ignacije Debeljak. Gradnju su nadzirali varaždinski župnik Janko Gjud i upravitelj mjesta Sračinec i Svibovec – prebendar Milan Nikšić. U spomenici je zapisano da je trošak izgradnje ove crkve iznosio okruglih 800 tisuća tadašnjih dinara, a njezino unutarnje slikanje 20 tisuća dinara.

Župna crkva u Sračincu izgrađena je prema zamisli našeg poznatog arhitekta Stjepana Podhorskog, učenika Hermanna Bollea, koji je između dva svjetska rata projektirao niz crkava, među kojima su bazilika svetog Ćirila i Metoda na Duvanjskom polju (1921. – 1925.), crkva svetog Jurja u Đurđevcu (1928.) i franjevačka crkva u Makarskoj (1921./31.- 1939./43.).

Crkvu u Sračincu Podhorski je zamislio „prema nacrtu krunidbene crkve kralja Tomislava sa Duvanjskog polja“. Crkva je bila prebendarska i njom je upravljao prebendar Milan Nikšić, sve do 1961. godine, kada je postala župna crkva župe svetog Mihaela arkanđela.

Skip to content