Pe-e-re-ci!!!

Varaždin je već dugo na glasu po svojim – klipičima, ukusnom pecivu koji je dobio i europsku zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Klipiči su se u Varaždinu pekli još od 18. stoljeća, no danas glasoviti varaždinski klipiči tada se nisu mogli nositi s – perecima. Veliki i mali Varaždinci naprosto su ih obožavali, a Grad Varaždin je zbog njih vodio dugotrajan sudski proces.

-Nije tome davno što su tako zvani perecari, obilazeći ulicama i držeći u ruci odulju motku s perecima ovu vrst peciva prodavali. Da bi što prije i bolje prorijedili redove pereca i napunili džepove sitnišem, perecari su, kao svi od reda ulični prodavači, odabrali najbolju reklamu, koja se očitovala u zategnutim povicima: ,,Pe-e-re-ci!!!…˝- pisalo je Hrvatsko jedinstvo 1941. godine o perecima na varaždinskim ulicama.

 

Varaždinci, a posebice školska djeca, rado su kupovala „svježe, mekane, tečne i fino nasoljene perece“, pa je „prodaja po ulicama uspijevala dobro“. Njihova „dobra svojstva uvažavali su, pored djece, i odrasliji ljudi, pogotovo u popodnevnim satovima, kad bi se pomalo javljala glad, a do večere bilo još dosta daleko“.

-Pereci, kao pekarsko djelo poznatog oblika, spominju se već u 17. vijeku. Belostenec u svom velikom riječniku Gazophylacium iz g. 1740. navađa više vrsti pereca, kao: perec z maslom zmešan, perec zmešan z cukorom, perec na spodobu kola. Pored ostalog peciva, mnogo se spominju pereci u 18. vijeku i to prigodom t. zv. limitacija, po kojima je gradski magistrat određivao cijenu mesu i pecivu – pisalo je Hrvatsko jedinstvo o dugoj povijesti pereca u Varaždinu.

U 19. stoljeću pereci su bili još omiljeniji, a njihova prodaja se iz pekarnica preselila na gradske ulice, gdje su perecari izvodili neviđeni cirkus i dizali silnu buku.

Perecari su tulili po ulicama

-Pereci su, zadržavši svoj stari oblik i kakvoću, osvanuli i na gradskim ulicama. Pekari su, naime, pronašli za shodno da nataknu na motku perece i svoje sluge ili naučnike tako opremljene navrate na ulicu s uputom da glasnim povicima upozoravaju prolaznike na ovu vrst svježeg peciva. Naravski da su pri tako udešenoj prodaji najbolje prolazili oni perecari koji bijahu najgrlatiji. Kad su pak oni slabije grlati primijetili da im njihovo grlo za reklamu ne dostaje, pograbili su rogove i tulili po varaždinskim ulicama, da je sve tutnjilo. I ako su varošani rado kupovali perece, ipak im se nije sviđao takav bučan način prodaje, kao što je tulenje u rogove. Pa nije čudo da su, najzad, neki građani, dana 12. siječnja 1847., podnijeli protiv perecara pritužbu s molbom da im se zabrani tulenje u rogove. Ovu pritužbu s rješenjem grad. magistrata, zapisao je bilježnik ovim riječima: Tužilo se je više Gospode od izebrane Občine, da perecari, koji perece okolo nose, svojemi rogmi često puta veliku i nevugodnu larmu vu Varašu zrokuju, koja osobito betežnim vnogo škodi. Zato, anda, da se G. Kapetanu Varaškomu nalog dade, da svim perecarom z rogmi larme delati prepove tak vendar da se perecarom navadni glas i poziv ljudctva perece kupiti želečemu, vendar, navek prez velike larme dati dopušča˝- opisana je u prijeratnim varaždinskim novinama epizoda s „tulečim perecarima“.

Isplativ posao s perecima

Sudeći po sudskim spisima iz varaždinskih arhiva pereci su bili isplativ posao, pa su se zbog pereca vodili i sudski procesi, neki su perecari završili i u „gradskom reštu“, a neovlaštena prodaja pereca bila je i povod za ozbiljan sukob koji je 23. travnja 1837. godine, „pred kućom kraljevskog savjetnika Vojkovića“ izazvao „glavom Johan Pirker, pekarski majstor iz dominija varaždinske tvrđave“, koji je „kao pripadnik drugog nadleštva, bez dozvole prodavao perece po varoškim ulicama i pijacama“. Zbog pereca je uslijedio dugogodišnji sudski spor između „varoške općine“ i Ivana Nepomuka Erdödya, koji zapravo nikada nije okončan.

Skip to content