Produljen rok za prijavu natječaja za Tip operacije 7.4.

Članovi Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad na sjednici koja je održana u Domu kulture u Lepoglavi, u utorak, 20. studenoga, jednoglasno su usvojili izmjenu Natječaja za Tip operacije 7.4. – Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Na sjednici je prihvaćen i plan rada LAG-a Sjeverozapad te financijski plan za 2019. godinu.

Upravni odbor LAG-a donio je odluku o drugoj izmjeni natječaja za Tip operacije 7.4., koji je namijenjen jedinicama lokalne samouprave s našeg područja. Tom je odlukom produljen rok za prijavu projekata, pa će 14 gradova i općina s našeg područja svoje projekte vezane uz male komunalne projekte moći na ovaj natječaj LAG-a prijaviti do 7. siječnja 2019. godine. Ukupni iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju LAG-a Sjeverozapad iznosi 3 milijuna i 528 tisuća kuna, a visina potpore po nositelju projekta iznosi najviše 252 tisuće kuna – naglasio je Mario Željezić, voditelj Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad te dodao kako je izmjena ovog natječaja objavljena na mrežnoj stranici LAG-a Sjeverozapad – www.lagsz.hr/mjera-7-4-ulaganje-pokretanje-poboljsanje-prosirenje-lokalnih-temeljenih-usluga-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/.

Raspis natječaja za Tip operacije 4.1.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio i Plan rada za 2019. godinu, tijekom koje će LAG Sjeverozapad nastaviti s raspisivanjem novih natječaja iz Programa ruralnog razvoja.

-U sljedećoj godini LAG će u provedbi imati dva natječaja koja smo raspisali ove godine. Riječ je o natječajima za Tip operacije 6.3. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, te za Tip operacije 7.4. Za Tip operacije 6.3. početkom sljedeće godine očekujemo izdavanje odluke o dodjeli sredstava korisnicima od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Očekujemo da će do kraja siječnja biti obrađene i sve prijave stigle na natječaj za Tip operacije 7.4 te donijete odluke o provedbi projekata. LAG će sljedeće godine raspisati i natječaj za Tip operacije 4.1. – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, koji je namijenjen pravnim i fizičkim osobama s područja LAG-a koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a čija je ekonomska veličina veća od 8.000 eura – istaknuo je Marijan Škvarić, predsjednik LAG-a Sjeverozapad.

Poljoprivrednicima i JLS-ima čak 6 milijuna kuna

Lokalna akcijska grupa će tijekom 2019. godine nastaviti organizirati tematske radionice i seminare čije će teme biti vezane uz raspisane natječaje, a u Planu rada je posebno istaknuta suradnja s drugim lokalnim akcijskim grupama.

-U 2019. godini LAG Sjeverozapad će započeti provedbu projekata suradnje, pa će u suradnji s LAG-ovima iz Slovenije i Hrvatske provoditi projekt – Aktivna Drava, čiji je cilj promocija života uz rijeku Dravu te korištenje prirodnih bogatstava rijeke u turističke svrhe, te projekt – Klopotec, kojim će se povezati dionici razvoja turizma u Sloveniji i Hrvatskoj te podignuti turistička konkurentnost regije. Naš LAG, u suradnji s lokalnim akcijskim grupama iz Hrvatske priprema i projekt koji će biti vezan uz male tržnice za prodaju seoskih proizvoda, kako bi obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s našeg područja pomogli u distribuciji i prodaji njihovih, domaćih prehrambenih proizvoda u drugim dijelovima Hrvatske – istaknuo je Emil Tkalec, LEADER menadžer u Lokalnoj akcijskoj grupi – Sjeverozapad.

Na sjednici je donijeta odluka o istupanju LAG-a Sjeverozapad iz članstva Hrvatske mreže za ruralni razvoj te o pristupanju u članstvo LEADER mreže Hrvatska.

-Plan rada u 2019. godini je vrlo ambiciozan. Tijekom sljedeće godine LAG će realizirati Mjere 6.3. i 7.4, zahvaljujući čemu ćemo našim poljoprivrednim proizvođačima te jedinicama lokalne samouprave na našem području bespovratno dodijeliti čak 6 milijuna kuna, što će povećati ukupni kapacitet ovog dijela Varaždinske županije – naglasio je Marijan Škvarić, predsjednik Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad.

Skip to content