Za ruralni razvoj gotovo 6 milijuna kuna bespovratnih sredstava

-Iza nas je vrlo intenzivna godina, u kojoj smo dobili mogućnost ulagati u kvalitetne projekte koje su na natječaj LAG-a za tip operacije 6.3. prijavila mala obiteljska gospodarstva, a 7.4. jedinice lokalne samouprave s našeg područja. Da bismo uspješno završili ove procese, bilo je potrebno provesti niz aktivnosti u pripremi projekata, ali i na edukaciji potencijalnih prijavitelja. S ponosom mogu reći kako smo sve planirane aktivnosti u ovoj godini uspješno završili, te da će LAG Sjeverozapad u sljedećoj godini isplatiti gotovo 6 milijuna kuna bespovratnih sredstava malim obiteljskim gospodarstvima za unapređenje poljoprivredne proizvodnje te jedinicama lokalne samouprave s našeg područja – istaknuo je Marijan Škvarić, predsjednik Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad, na skupštini LAG-a koja je održana u srijedu, 12. prosinca, u Babincu.
Predsjednik LAG-a Sjeverozapad na skupštini je naglasio i kako je ovaj LAG, koji djeluje na području 14 jedinica lokalne samouprave u zapadnom dijelu Varaždinske županije, svakako jedan od najboljih i najuspješnijih LAG-ova u našoj zemlji.
-Lokalna akcijska grupa – Sjeverozapad ujedno je i jedan od najvećih ulagača u poljoprivredu i ruralni razvoj u Varaždinskoj županiji – istaknuo je na skupštini predsjednik LAG-a Marijan Škvarić.


Članove skupštine pozdravio je i Mirko Korotaj, načelnik Općine Cestica, koji je pritom posebno istaknuo odličnu suradnju s ovom lokalnom akcijskom grupom.
-Općina Cestica i druge općine i gradovi, članice LAG-a, izuzetno su zadovoljne njegovim radom i provedenim aktivnostima i natječajima iz Programa ruralnog razvoja. Od stručnih službi LAG-a redovno dobivamo kvalitetne informacije vezane uz europske i nacionalne natječaje, a nakon što su ove godine provedeni natječaji za tip operacija 6.3. i 7.4., sljedeće ćemo godini dobiti i bespovratna sredstva za malu društvenu infrastrukturu, a naši poljoprivredni proizvođači bespovratna sredstva za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Općina Cestica će sljedeće godine sudjelovati i u dva prekogranična projekta LAG-a Sjeverozapad – najavio je Mirko Korotaj, načelnik Općine Cestica.
Na skupštini je jednoglasno usvojen i Plan rada za 2019. godinu, tijekom koje će LAG Sjeverozapad nastaviti s raspisivanjem novih natječaja iz Programa ruralnog razvoja.

– LAG će sljedeće godine raspisati i natječaj za Tip operacije 4.1. – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, koji je namijenjen pravnim i fizičkim osobama s područja LAG-a koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a čija je ekonomska veličina gospodarstva veća od 8.000 eura. U 2019. godini LAG Sjeverozapad će započeti i provedbu projekata suradnje, pa će u suradnji s LAG-ovima iz Slovenije i Hrvatske provoditi projekt – Aktivna Drava, čiji je cilj promocija života uz rijeku Dravu te korištenje prirodnih bogatstava rijeke u turističke svrhe, te projekt – Klopotec, kojim će se povezati dionici razvoja turizma u Sloveniji i Hrvatskoj te podignuti turistička konkurentnost regije – istaknuo je Emil Tkalec, LEADER menadžer u LAG-u Sjeverozapad.
Voditelj LAG-a Sjeverozapad Mario Željezić na skupštini je posebno predstavio program suradnje s lokalnim akcijskim grupama iz Hrvatske, koji će biti vezan uz male tržnice za prodaju seoskih proizvoda, kako bi obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja LAG-a pomogli u distribuciji i prodaji njihovih, domaćih prehrambenih proizvoda u drugim dijelovima Hrvatske.
Na skupštini Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad jednoglasno je usvojen i Financijski plan za 2019. godinu

Skip to content