Godišnja skupština LAG-a Sjeverozapad bit će održana u Beretincu

U Seljačkom gospodarstvu Šinko u Beretincu u utorak, 20. prosinca, bit će održana 26. sjednica Skupštine Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad, na kojoj bi članovi Skupštine trebali usvojiti Plan rada LAG-a Sjeverozapad za 2023. godinu, te Financijski plan za sljedeću godinu.

-Najvažnija aktivnost LAG-a Sjeverozapad u 2023. godini bit će izrada nove Strategije, za razdoblje 2021.- 2027. LAG je već započeo s izradom osnovne analize, a početkom 2023. održavat ćemo partnerske odbore za korisnike grupirane po interesnim sektorima, kako bismo definirali ciljeve i potrebe terena te ih kasnije ugradili u novi strateški dokument. Dobro planiranje i definiranje potreba te ciljeva koje želimo postići vrlo je bitno jer će nam u narednom periodu upravo oni predstavljati temelj za raspisivanje LAG natječaja. Ciljeve i indikatore koje ćemo si zadati i definirati morat ćemo ostvariti do kraja programskog razdoblja. Prema najavama, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju planira raspisati natječaj za LAG-ove sredinom godine, tako da do tada moramo završiti izradu Strategije – istaknuo je Mario Željezić, voditelj LAG-a Sjeverozapad.

Novi natječaji u 2023. godini

LAG Sjeverozapad će tijekom 2023. godine nastaviti raspisivati natječaje sukladno Akcijskom planu provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad 2014.- 2020. Tako LAG Sjeverozapad planira u 2023. godini raspisati natječaj za Tip operacije 6.3. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, koji je namijenjen malim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a. Za ovaj natječaj LAG će napraviti izmjenu Lokalne razvojne strategije kojom će se sva preostala sredstva iz prethodnih natječaja relocirati u taj tip operacije . Tako će biti iskorištena sva preostala sredstva iz Podmjere 19. 2. Novi natječaj za Tip operacije 6.3. bit će raspisan u prvom kvartalu sljedeće godine.
LAG Sjeverozapad će u 2023. godini imati u provedbi i tri natječaja koja je raspisao 2018. i 2019. godine – prvi i drugi natječaj za Tip operacije 6.3. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, zatim drugi natječaj za Tip operacije 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, te natječaj za Tip operacije 4.1.1. – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. LAG Sjeverozapad će i u sljedećoj godini nastaviti pripremati i provoditi aktivnosti suradnje s drugim lokalnim akcijskim grupama.


U pripremi radionice za potencijalne prijavitelje


-U 2023. godini LAG Sjeverozapad će sukladno natječajima koje će raspisivati, provoditi radionice i edukacije za potencijalne prijavitelje. Prije prijave na natječaj planira se održavanje edukacija sa svrhom upoznavanja potencijalnih prijavitelja s natječajima i aktivnostima koje će sufinancirati te pojašnjenje postupaka prijave na natječaj LAG-a. Jedna od bitnih uloga LAG-a u dosadašnjem razdoblju bila je savjetodavna uloga. LAG će stoga i nadalje zainteresiranim prijaviteljima pomagati u pripremi i razradi njihove projektne ideje, kako bi bili što spremniji za prijave na natječaje, kako na LAG natječaje, tako i one na nacionalnoj razini – rekao je mr. sc. Emil Tkalec, tajnik Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad.
Uz Plan rada i financijski plan za sljedeću godinu na dnevnom redu Skupštine bit će i Plan nabave LAG-a Sjeverozapad za 2023. godinu, te odluka o utvrđivanju visine članarine u LAG-u Sjeverozapad od 2023. godine, zbog konverzije kuna u euro.
-Na ovoj sjednici Skupštine naše lokalne akcijske grupe donijet ćemo važne odluke za uspješno funkcioniranje LAG-a i u novom programskom razdoblju. Pred nama je donošenje strateških dokumenata, stoga pozivam članove Skupštine da prisustvuju sjednici te da aktivno sudjeluju u njenom radu – naglasio je Marijan Škvarić, predsjednik LAG-a Sjeverozapad.
Skupština će početi u 17 sati.

Podijeli objavu

Najnovije vijesti
Skip to content