Prioriteti su obrazovanje, infrastruktura i turistički razvoj

Sanja Kočet, načelnica Općine Donja Voća

Kako bi zaustavili višegodišnji trend iseljavanja, u Općini Donja Voća pokrenuli su niz projekata vezanih uz obrazovanje, ulaganje u komunalnu infrastrukturu i razvoj turističke ponude. Sanja Kočet, načelnica Općine, koja je na ovu dužnost izabrana u svibnju prošle godine, posebno je istaknula uređenje dječjeg vrtića u Gornjoj Voći, gradnju školsko – sportske dvorane i ulaganje u lokalne prometnice.

-Naš voćanski kraj je doista prekrasan, no, prometno je dosta izoliran. Općinom ne prolazi niti jedan značajniji prometni pravac koji bi imao veće značenje za šire područje. Mreža županijskih i lokalnih cesta je relativno gusta, ali je niskog standarda i slabe kvalitete. Zbog reljefa, ruralne i raštrkane tipologije izgradnje u prostoru općine dijelom postoje i naglašene poteškoće u prometnom povezivanju naselja ili izdvojenih dijelova naselja, naročito zimi. Prema demografskim i razvojnim pokazateljima, općina zaostaje u svim segmentima na razini Varaždinske županije. Već niz godina suočeni smo s depopulacijom, padom nataliteta i iseljavanjem našeg stanovništva, posebno mladih. Sve to posljedično dovodi do sve starije strukture stanovništva, što onda zahtijeva i posebnu, sve veću brigu o nekim skupinama našeg stanovništva. Poseban problem naše općine je i nedostatna infrastruktura, pri čemu posebno mislim na dječji vrtić i školsku sportsku dvoranu. Već da smo uspjeli riješiti barem ta dva problema, sigurno bismo imali bolju situaciju u pogledu iseljavanja mladih iz naše općine, jer bi ravnomjerna dostupnost javnih usluga i društvene infrastrukture sigurno pridonijelo boljoj kvaliteti života u našem kraju. Zato sam upravo dječji vrtić i školsku dvoranu istaknula kao prioritet u svom provedbenom programu. Realizacija tih prioritetnih zadaća je započela, pa smo trenutno u fazi pripreme projekta rekonstrukcije područne škole u Gornjoj Voći, koju nažalost, polazi malo učenika. Naime, u našoj osnovnoj školi u Donjoj Voći i područnoj, u Gornjoj Voći, s osam odjeljenja u svakoj školskoj ustanovi imamo ukupno tek 140 učenika. Zato smo odlučili da kroz rekonstrukciju škole u Gornjoj Voći, koju polazi samo dvadesetak učenika i to uglavnom završnih razreda, dio njenih prostorija prenamijenimo u dječji vrtić. Tu je našu potrebu prepoznala i Varaždinska županija te Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sportske dvorane u sklopu škole nema ni u jednoj školskoj zgradi, već se nastava tjelesno – zdravstvene kulture provodi u učionici. Uz obje škole postoje igrališta za odvijanje nastave TZK na otvorenom, a što ovisi o vremenskim prilikama. Izgradnja sportske dvorane važna je za razvoj Općine Donja Voća jer su dvorane, osim mjesta za treniranje i sportske manifestacije, ujedno i mjesta okupljanja i društvenih zbivanja. Vjerujem da ćemo u ovom mandatu i taj problem uspjeti riješiti u dogovoru s Varaždinskom županijom, koja je na sebe preuzela taj projekt. Obrazovanje je visoko na listi prioriteta u mom provedbenom programu, pa smo u proračunu predvidjeli i sredstva za stipendije, što do sada nažalost, nije bio slučaj. Povećali smo i izdvajanje za školu, posebno za projekte kakvi su na primjer, „škola plivanja“ i „maturalno putovanje“, povećanje sufinanciranja školskog materijala, sufinanciranje Građanskog odgoja te nagrađivanje najuspješnijih učenika. Uz obrazovanje, u mom posebnom fokusu je i infrastruktura, ali i turistički razvoj – istaknula je Sanja Kočet, načelnica Općine Donja Voća.

Turizam – najveći razvojni potencijal Donje Voće

Koje biste infrastrukturne i turističke projekte posebno istaknuli?

-Komunalna infrastruktura, a posebno županijske i lokalne ceste na području naše općine su u dosta lošem stanju, a one su preduvjet uspješnog razvoja. Zato pripremamo niz projekata kojima nastojimo poboljšati upravo komunalnu infrastrukturu. Pripremamo projekt rekonstrukcije grobne kuće, koji ćemo prijaviti na novi natječaj LAG-a Sjeverozapad za Tip operacije 7.4., a u planu je i projekt proširenja našega groblja. U provedbenom planu imamo i modernizaciju i rekonstrukciju lokalnih cesta, pa tako u suradnji sa Županijskom upravom za ceste započinjemo projekt uređenja nogostupa na županijskoj cesti, ali i projekt izgradnje rotora u centru Donje Voće. Sve su to projekti koji se pripremaju ili su u završnoj fazi pripreme, pa se nadamo da ćemo za pojedine već ove godine osigurati sredstva prijavama na javne natječaje. Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, posebice u prometnice, dižemo komunalni standard i kvalitetu života u našoj općini, ali na taj način stvaramo preduvjete za turistički razvoj, koji je naš najveći razvojni potencijal. Zbog prometne izolacije razvoj ne možemo temeljiti na industrijskim ili poduzetničkim zonama, već općinu Donju Voću osobno vidim kao prostor minimalne prirodne degradacije, bogate i specifične kulturne baštine,  koja se uz arheološki lokalitet špilje Vindija, mora prioritetno opredijeliti za razvijanje tog turističkog potencijala, kao komparativne prednosti vlastitog razvoja. Nastojimo našu turističku ponudu povezati i s našim poljoprivrednicima i obrtnicima, pa smo u proračunu predvidjeli poticajna sredstva za poljoprivredu, poduzetništvo i turizam. To su prvi koraci u pravcu uspješnijeg turističkog razvoja. Na području cijele naše općine imamo samo tri smještajna objekta s tek dvanaest kreveta, a sve projekcije pokazuju da postoji sve veće zanimanje upravo za takvu vrstu turističke ponude u našem lijepom i očuvanom okolišu. Novi poticaj turističkom razvoju sigurno će biti i inicijativa za osnivanje turističke zajednice, koju osnivamo zajedno s još pet općina – Cesticom, Vinicom, Klenovnikom, Maruševcem i Petrijancem. Uskoro ćemo potpisati i Sporazum o osnivanju turističke zajednice koja će nositi ime – Sjever Zagorja, kako bismo na području ovih šest općina zajednički razvijali turizam i unapređivali turističku ponudu na tom prostoru.

Na području Vaše općine je i posebni dragulj – spilja Vindija?

– Započeli smo razgovore s Konzervatorskim odjelom u Varaždinu i s Javnom ustanovom Priroda Varaždinske županije vezane uz spilju Vindija, pa smo i u općinskom proračunu već rezervirali sredstva kako bismo što prije fizički zaštitili taj lokalitet, jer je sadašnja ograda oštećena i treba ju što hitnije sanirati kako bi se spriječio nekontrolirani ulaz u špilju i njena daljnja devastacija. Javna ustanova Priroda Varaždinske županije priprema projekt uređenja staze unutar špilje, tako da smo i tu napravili određene pomake.

Dobrodošla bespovratna sredstva LAG-a Sjeverozapad

Kakav je društveni standard u Općini Donja Voća?

Na području naše općine djeluje 11 udruga, a najaktivniji su naši vatrogasci, naš nogometni klub te kulturno – umjetničko društvo, koji aktivno sudjeluju na županijskim, nacionalnim ali i međunarodnim manifestacijama. Upravo smo zahvaljujući sredstvima koje smo dobili na prvom natječaju LAG-a za Tip operacije 7.4. uspjeli obnoviti zgradu Nogometnog kluba Vindija, a sada, na moju inicijativu, naš DVD kreće i u rekonstrukciju vatrogasnog doma u Donjoj Voći koji su prijavili na nacionalnu mjeru 7.4. uz moju osobnu inicijativu i puno podršku JUO Općine. Osim što će naši vatrogasci nakon rekonstrukcije doma dobiti puno veći prostor za svoje potrebe, uređenjem će se urediti i prostorije za ostale udruge s prostora općine. Inače, jako sam zadovoljna sa suradnjom koju smo ostvarili s Lokalnom akcijskom grupom – Sjeverozapad, čiji su zaposlenici stručni i vrlo susretljivi. Bespovratna sredstva koja su nam dodijeljena za obnovu objekta našeg nogometnog kluba su nam bila dobrodošla. Uz podršku LAG-a Sjeverozapad sada planiramo rekonstrukciju grobne kuće. Nama je, kao maloj općini, svaki novac koji dobijemo sa strane značajan. Stoga se nadam da će u novom programskom razdoblju LAG dobiti još veća sredstva nego u ovom, tako da u novom programskom razdoblju mislimo na njihov natječaj prijaviti i projekte rekonstrukcije i uređenja lokalnih cesta na području naše općine. To će nam svakako biti velika pomoć jer mi iz našeg općinskog proračuna ne možemo financirati sve dionice kojima je nužna obnova. No, zato pripremamo te projekte za buduće javne pozive na županijskoj i nacionalnoj razini, sve do građevinske dozvole, kako bismo ih mogli odmah prijavljivati na natječaje koji će biti raspisani – istaknula je Sanja Kočet, načelnica Općine Donja Voća.

Podijeli objavu

Najnovije vijesti
Objavljeno:
Objavljeno:
Skip to content