Usvojena Strategija LAG-a Sjeverozapad

Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad održala je 21. ožujka, u svojim prostorijama u Lepoglavi – redovnu sjednicu Skupštine.
Predsjednik LAG-a Marijan Škvarić uvodno je pozdravio sve prisutne te otvorio sjednicu Skupštine na kojoj se između ostalog odlučivalo o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverozapad 2014.-2020.
Uz donošenje Strategije, članovi LAG-a odlučivali su i o izmjenama Statuta LAG-a Sjeverozapad, usvojili su izvještaj o radu LAG-a za 2015. godinu i financijski izvještaj za 2015. godinu, a prihvatili su u članstvo dva nova člana – OPG Veić Nataša iz Lepoglave i OPG Franić iz Varaždina.
Tajnik LAG-a Emil Tkalec prezentirao je Strategiju Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad 2014. – 2020., te je tom prigodom ukratko predstavio sadržaj Strategije te pojasnio pojedina poglavlja. Prezentirani su ciljevi, prioriteti i mjere strategije koji su usklađeni s višim strateškim dokumentima, a koji će se pokušati ostvariti i dostići do 2020. godine. Tajnik LAG-a posebno je naglasio kako je sadržaj Strategije definiran od Ministarstva poljoprivrede, pa je pri izradi Strategije LAG bio dužan držati se zadanog sadržaja.

Potom je dr. sc. Miljenko Ernoić, koji je također bio uključen u izradu, predstavio metodologiju i način izrade Strategije te rad kroz partnerske odbore na kojima su stanovnici na području LAG-a Sjeverozapad sami definirali ključna poglavlja.
Lokalna razvojna strategija predstavlja temeljni dokument za razvoj područja LAG-a u narednom razdoblju, jer će sa Strategijom biti stvoreni preduvjeti za financiranje projekata javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja LAG-a. LAG će pak kroz provedbu Strategije raspisivati natječaje za financiranje projekata ruralnog razvoja na svom području.
Usvajanjem Strategije LAG-a ispunjena je obveza LAG-a po Odluci o dodjeli sredstava potpore za Podmjeru 19.1. “Pripremna pomoć” – provedbu tipa operacije 19.1.1. “Pripremna pomoć”.

Skip to content