Vidovec je perjanica razvoja poljoprivredne proizvodnje u našoj regiji

Bruno Hranić, načelnik Općine Vidovec

Na području Općine Vidovec sve je više obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čiji su nositelji mladi i obrazovani poljoprivrednici, koji nastavljajući obiteljsku tradiciju uspješno razvijaju modernu poljoprivrednu proizvodnju. Stoga Bruno Hranić, načelnik Općine Vidovec, ističe kako je Vidovec perjanica razvoja poljoprivrede, ne samo u Varaždinskoj županiji, nego i u cijeloj regiji.

-Protekle četiri godine puno smo ulagali, ne samo u komunalnu, već i u društvenu infrastrukturu. U komunalnu infrastrukturu uloženo je čak 100 milijuna kuna, poglavito za uređenje novog kanalizacijskog sustava, zatim za izgradnju novoga dječjeg vrtića, u regulaciju kanala i potoka na području naše općine, što smo radili zajedno s Hrvatskim vodama, te u uređenje lokalnih prometnica, a kontinuirano ulažemo i u implementaciju led rasvjete u svim naseljima naše općine te na državnim, županijskim i lokalnim prometnicama u našoj općini. Općina Vidovec kontinuirano ulaže u razvoj komunalne i društvene strukture, pa mi na području naše općine nemamo nekih većih komunalnih problema. Želimo biti energetski učinkovita općina, koja posebno brine o zaštiti okoliša. Puno smo uložili i u sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice pješaka, konstantno gradimo nogostupe, uređujemo i osvjetljavamo pješačke prijelaze, tako da smo uredili i nekoliko usporivača prometa u ulicama s intenzivnim prometom. Sa značajnim ulaganjima nastavili smo i u drugoj polovici prošle godine, kada smo započeli nove investicije. Najveća od njih je izgradnja sportsko – društvenog centra u Nedjeljancu, gdje planiramo rekonstrukciju sportskog centra i izgradnju novih tribina te novog vatrogasnog spremišta. S tim smo se projektom javili na nacionalni natječaj za Mjeru 7.4.1. i uvršteni smo na inicijalnu listu. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima koje smo dobili na natječaju Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad za Mjeru 7.4. uredili smo dječje igralište u dvorištu kraj općinske zgrade u Vidovcu, a sada pripremamo projekt uređenja parka uz općinsku zgradu u centru Vidovca, koji ćemo prijaviti na novi natječaj LAG-a Sjeverozapad za Mjeru 7.4. Vjerujemo da će se sredstva s kojima će lokalne akcijske grupe raspolagati u narednom programskom razdoblju još povećati te da ćemo ta sredstva moći koristiti i za daljnju obnovu i uređenje komunalne infrastrukture. Općina Vidovec već ima spremno nekoliko projekata koje će prijavljivati na natječaje kada oni budu raspisani. Primjerice, planiramo i dogradnju općinskog vrtića, kojega smo otvorili prije samo godinu dana, a čiji su kapaciteti, na naše veliko zadovoljstvo, već popunjeni. Već godinama puno ulažemo i u školstvo, pa je Općina Vidovec među prvih deset općina po ulaganjima u obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Ulažemo značajna proračunska sredstva u opremanje osnovnih škola i dječjih vrtića. Sve naše osnovne škole, one u Vidovcu i Tužnom te područna škola u Nedeljancu, opremili smo s novim garderobnim ormarićima za učenike, Općina isplaćuje stipendije, financira prijevoz učenika i nabavu radnih bilježnica. Posebno valja istaknuti da ulažemo i u produženi boravak učenika u osnovnim školama na području općine. Općina Vidovec je bila prva općina u našoj županiji koja je financirala taj program. Na puno radno vrijeme zaposlili smo četiri učiteljice, a početkom ove godine i jednu učiteljicu na pola radnog vremena, zbog velikog interesa roditelja za tim programom. Godišnje u školstvo ulažemo više od 180 tisuća kuna – istaknuo je Bruno Hranić, načelnik Općine Vidovec.

Od poljoprivrede se može dobro živjeti

Općina Vidovec je izrazito poljoprivredni kraj. Kako Općina Vidovec pomaže razvoju poljoprivrede i većoj konkurentnosti ovdašnjih poljoprivrednih pr0izvođača?

-Prije nekoliko godina imali smo pilot – projekt, koji se provodio s Vladom Kraljevine Švedske, koji je bio vezan uz okrupnjavanje zemljišta. Iako se kroz taj projekt napravilo manje nego što smo očekivali, ipak smo zadovoljni, jer je problem rascjepkanih poljoprivrednih površina dospio u fokus naših poljoprivrednika. Sada puno očekujemo od programa komasacije, koji je donijela Vlade Republike Hrvatske, pa smo već organizirali i nekoliko sastanaka s našim poljoprivrednicima na tu temu. U posljednje vrijeme naši poljoprivrednici taj problem rascjepkanih površina rješavaju međusobno, zamjenom ili kupnom poljoprivrednog zemljišta, tako da mogu reći da je komasacija na području naše općine saživjela, poglavito zahvaljujući privatnoj inicijativi. Naši poljoprivredni proizvođači zorno svjedoče da se i od poljoprivrede može dobro živjeti, naravno, uz mukotrpan rad i stalna ulaganja u znanje i poljoprivrednu mehanizaciju. Slobodno mogu reći da smo perjanica razvoja poljoprivredne proizvodnje, ne samo u Varaždinskoj županiji, nego i cijele regije. Mi imamo puno mladih poljoprivrednika, koji su naslijedili svoja obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a koji vrlo uspješno povlače sredstva iz europskih i nacionalnih fondova. Zanimljivo je da su naši poljoprivrednici jako rano prepoznali mogućnosti koje im pruža Europska unija, pa su već u vrijeme pred ulazak Hrvatske u Europsku uniju uspješno koristili sredstva iz pretpristupnih fondova i tako su stjecali dragocjeno iskustvo. Ta su sredstva ponajprije ulagali u nove plastenike, skladišne kapacitete, hladnjače i linije za pakiranje, čime su kontinuirano podizali konkurentnost i povećavali dohodovnost svojih gospodarstava. U posljednjih desetak godina postignut je ogromni napredak u tom smislu, pa su naši poljoprivredni proizvođači postali ozbiljni igrači na hrvatskom tržištu, koji surađuju s gotovo svim najvećim trgovačkim centrima u našoj zemlji. Na području Općine vrlo uspješno radi i poljoprivredna zadruga, kojoj smo ustupili zemljište bivše barutane i u prostornom planu odredili da to područje bude industrijska zona poljoprivrednog karaktera. Zadrugari su pak njeno poslovanje doista podigli na zavidnu razinu, izgradili su nova skladišta, hladnjače i pakrinice, i sigurno mogu biti primjer dobre prakse u ruralnom razvoju.

Veliki potencijal za razvoj ruralnog turizma

Kako biste ocijenili suradnju s LAG-om Sjeverozapad?

-Moram priznati da sam u vrijeme kada su se osnivale lokalne akcijske grupa bio pomalo skeptičan, jer se je u to vrijeme pripremala dokumentacija i nije bilo raspisanih natječaja, pa i nismo vidjeli neke osobite koristi od rada LAG-ova. No, posljednjih godina sam jako zadovoljan, ne samo zbog toga jer su jedinice lokalne samouprave dobile mogućnost da sredstvima LAG-a financiraju male komunalne projekte, kakvo je bilo naše igralište, nego i jer su bespovratna sredstva LAG-a dobili i naši poljoprivredni proizvođači, koji su bespovratnim sredstvima LAG-a Sjeverozapad kupili novu poljoprivrednu mehanizaciju i unaprijedili poslovanje na svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Novi natječaji LAG-a Sjeverozapad u novom programskom razdoblju omogućit će daljnja ulaganja u ruralni razvoj, a pogotovo ona u nove skladišne kapacitete i hladnjače, kako bi naši poljoprivrednici mogli zadržati vrijednost svojih poljoprivrednih proizvoda i na tržište ih plasirati u najpovoljnijem trenutku. Mi danas na području općine imamo najviše školovanih poljoprivrednika, koji su završili srednje poljoprivredne škole ali i poljoprivredne fakultete, koji su imali poslovnu viziju, i koji su uz potporu svojih roditelja uspješno razvijali svoja obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Na obiteljskoj tradiciji oni sada razvijaju modernu poljoprivrednu proizvodnju i implementiraju nova znanja i nove tehnologije. Općina Vidovec im pritom nastoji pomoći, pa imamo nekoliko programa koji su vezani uz podršku poljoprivrednicima i poljoprivrednoj proizvodnji. Primjerice, naši su poljoprivrednici oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa kada ulažu u nova skladišta, hale, hladnjače, sušare, pakirnice i slične objekte. Riječ je o jako dobroj mjeri koja na ulaganja potiče ne samo poljoprivredne proizvođače, nego i poduzetnike koji ulažu na području naše općine. Općina financijski pomaže i njihovu prodaju na tržnicama, i to ne samo na varaždinskoj tržnici nego i na svim drugim tržnicama u našoj zemlji, već godinama sufinanciramo i osiguranje usjeva ali i certificiranja, primjerice, varaždinskog zelja. Općina značajna sredstva, godišnje i do milijun kuna, ulaže i u obnovu poljskih puteva. Nastojimo našu poljoprivrednu proizvodnju povezati s turističkom ponudom, pa ozbiljno radimo i na razvoju ruralnog turizma. Na području naše općine imamo vrijednu povijesnu baštinu, očuvan i raznoliki krajobraz i proizvodnju domaće i zdrave hrane sa zaštićenim porijeklom, od varaždinskog zelja, vidovečkog gibanika, bučinog ulja, kvalitetnog vina i drugih domaćih proizvoda, što je veliki potencijal za uspješan razvoj ruralnog turizma – istaknuo je Bruno Hranić, načelnik Općine Vidovec.

Skip to content