Nova ulaganja u komunalnu i turističku infrastrukturu

Željko Posavec, načelnik Općine Petrijanec

Nakon što je na području Općine Petrijanec gotovo završen projekt aglomeracije, u ovoj općini su nastavljene investicije u komunalnu i društvenu infrastrukturu. Željko Posavec, načelnik Općine Petrijanec, ističe kako se tim ulaganjima stvaraju pretpostavke i za brži turistički razvoj, koji zbog vrijedne kulturne i povijesne baštine ima veliki razvojni potencijal.

-Pri kraju smo s velikim projektom aglomeracije, tako da ćemo na cijelom području naselja Zelendvor, Strmec Podravski, Družbinec i Nova Ves Petrijanečka te u dijelu Petrijanca imati uređeni sustav kanalizacije i odvodnje. Projekt provodi tvrtka Varkom, a vrijedan je oko 38 milijuna kuna. To je vrlo veliki i zahtjevni projekt, jer smo uz uvođenje nove kanalizacije i besplatnih priključaka, zajedno sa Županijskom upravom za ceste, sanirali i veći dio cesta i nogostupa. No, s obzirom na ograničeni proračun ŽUC-a taj će posao trajati još dvije ili tri godine. Idemo korak po korak i siguran sam da ćemo u cijelosti završiti taj veliki projekt, kao što smo, u suradnji s tvrtkom Varkom, uspješno završili i proširenje vodovodne mreže, pa je Općina Petrijanec sada potpuno pokrivena s vodovodnom mrežom. Posebno me veseli da smo dogradili dječji vrtić u Petrijancu, koji polazi 156 djece. Dogradili smo tri sobe, a ukupna vrijednost tog projekta bila je 3,6 milijuna kuna. Dio sredstava za realizaciju tog projekta dobili smo od Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, koje nam je odobrilo 1,6 milijuna kuna. Taj projekt nismo mogli realizirati kroz Mjeru 7.4.1. jer mi nemamo javnu ustanovu, nego vrtić dajemo u koncesiju. Ekonomska cijena vrtića je 1.250 kuna, no, za prvo dijete Općina pokriva taj iznos sa 750 kuna, a s 875 za drugo dijete. To je sigurno prava pronatalitetna mjera ali i pokazatelj da naša općina posebno skrbi o kvaliteti obrazovanja djece već od najranije dobi. Broj novorođenčadi raste u svim naseljima Općine Petrijanec, pa ćemo uskoro morati planirati i novu nadogradnju dječjeg vrtića, jer su nam kapaciteti ponovo popunjeni. Raspisujemo i natječaj za studentske stipendije, od 2020. godine stipendiramo i učenike srednjih škola, puno ulažemo i u našu osnovnu školu, s kojom provodimo i niz projekata. Od većih komunalnih projekata svakako valja istaknuti i sanaciju nerazvrstanih cesta, primjerice Ulice Alojzija Stepinca, koju smo proveli zahvaljujući sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Vrijednost te investicije bila je oko 600 tisuća kuna. Završili smo i sanaciju Ulice Matije Gupca i Vrtne ulice u Majerju, te dijela Ulice braće Radić. Završili smo i drugi takav projekt, sanirali smo ulicu koja spaja državnu cestu D2 i Ulicu braće Radić u Strmcu Podravskom, novu ulicu koja se sada asfaltira te odvojak Zelendvorske ulice. Uredili smo i ulicu Butina, u što je uloženo 1,8 milijuna kuna, kroz Mjeru 7.2.2. Rekonstruirali smo i Radničku ulicu u Majerju, za što smo dobili 315 tisuća kuna od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Prijavili smo i dva projekta energetske obnove, društvenog doma u Novoj Vesi Petrijanečkoj, koja je bila vrijedna gotovo milijun kuna, te sportskog objekta u Novoj Vesi, u koji je uvedeno i grijanje. Općina značajna sredstva ulaže u razvoj sporta i sportske infrastrukture. U našoj općini imamo dva nogometna kluba i nogometni centar s pet mlađih kategorija, na što sam izuzetno ponosan. Energetska obnova sportskog objekta u Novoj Vesi bila je vrijedna oko 650 tisuća kuna. Obnovili smo i proširili vatrogasno – društveni dom u Družbincu, u koji je uloženo gotovo 1,7 milijuna kuna, od čega nam je 405 tisuća kuna sufinanciralo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Završili smo i dva projekta uvođenja energetski učinkovite led rasvjete, postavili smo 430 led svjetiljaka, u što smo uložili gotovo milijun kuna, od čega je gotovo polovicu osiguralo Ministarstvi regionalnog razvoja. Općina pomaže i našoj župi svetog Petra i Pavla, pa smo obnovili kapelicu u Majerju, a obnovili smo i oba groblja, u Petrijancu i Novoj Vesi, u što je uloženo više od pola milijuna kuna. Groblje u Petrijancu smo obnovili sredstvima LAG-a Sjeverozapad, a ono u Novoj Vesi vlastitim sredstvima – istaknuo je Željko Posavec, načelnik Općine Petrijanec.

Vrijedan rad petrijanečkih udruga

Uz ulaganja u komunalnu i društvenu infrstrukturu Općina Petrijanec provodi i aktivnu socijalnu politiku te pomaže udruge na svom području. Jeste li zadovoljni njihovim radom?

-Provodimo socijalno aktivnu politiku, između ostalog i kroz projekt Zaželi. Nositelj ovog projekta, koji je vrijedan više od 2 milijuna kuna, bila je Općina Petrijanec, a kroz taj projekt smo zaposlili deset žena te koordinatora i voditelja projekta, koji su brinuli za više od sedamdeset korisnika. Projekt smo u trećoj godini provedbe nastavili preko naše udruge umirovljenika, s kojom organiziramo i radionice za naše mještane treće životne dobi. Od 2019. godine našim umirovljenicima isplaćujemo i božićnice i uskrsnice. Providimo i projekt Recikliraj – profitiraj, čiji je nositelj Općina Maruševec, dok je Općina Petrijanec partner u projektu koji je bio vrijedan oko 560 tisuća kuna. Zajedno s općinama Vinica, Cestica i Sračinec kupili smo mobilno reciklažno dvorište za zbrinjavanje 40 vrsta otpada. Općina redovno pomaže i naše udruge u kulturi te niz kulturnih i turističkih manifestacija, kakve su Petrovo, Lepi cajti s našim KUD-om, petrijanski fašnik, biciklijade ili konjičke igre u Zelendvoru, tako da sam jako zadovoljan radom naših udruga.

Općina planira i velika ulaganja u kulturu i turizam. O kojim je projektima riječ?

-Posljednjih nekoliko godina uspjeli smo značajno povećati transparentnost općinskog proračuna, pa posljednje tri godine dobivamo peticu od Instituta za javne financije, no, moja je želja da imamo potpuno otvoreni proračun, kroz aplikaciju s kojom bismo pratili sve uplate i isplate iz općinskog proračuna. Veliki izazov pred nama je sigurno bolja iskorištenost velikog potencijala koje ima naša općina bogata kulturnim dobrima i arheološkim nalazima. Planiramo obnovu stare škole, za što nam je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio milijun kuna, ali i obnovu stare vijećnice, u kojoj planiramo urediti turistički informativni centar. Ovaj, za Petrijanec vrlo važan projekt, želimo financirati i sredstvima iz ITU mehanizma. S općinama Vinica, Cestica i Donja Voća razgovaramo o osnivanju turističke zajednice, jer sve četiri općine imaju puno toga za ponuditi u bržem turističkom razvoju na tom području. Općina Petrijanec primjerice, ima veliki turistički potencijal, prije svega u lovstvu, jer je Zelendvor još od grofa Bombellesa poznato lovište. Nakon prve faze rekonstrukcije Trga svetog Petra i Pavla, u koju je uloženo oko 800 tisuća kuna, od čega nam je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinanciralo 175 tisuća kuna, slijedi i hortikulturno uređenje toga prostora između društvenog doma, stare škole i budućeg turističko – informativnog centra. Na tom trgu je i vrlo važno arheološko nalazište iz rimskih vremena, na kojem je pronađena i velika količina rimskog novca te drugi vrijedni nalazi koji svjedoče da je Petrijanec bio važno mjesto na staroj rimskoj cesti koja je vodila od Ptuja prema Ludbregu. Napravili smo i 3D model nalazišta, a u budućem turističko – informativnom centru planiramo izložiti dio tih vrijednih nalaza ili barem njihove replike.

Suradnja s LAG-om je na visokoj razini

Jeste li zadovoljni sa suradnjom Općine Petrijanec s Lokalnom akcijskom grupom – Sjeverozapad?

-LAG Sjeverozapad je sigurno jedan od uspješnijih lokalnih akcijskih grupa u našoj zemlji, s kojim naša općina ima primjerenu suradnju. Nama su posebno zanimljivi natječaji LAG-a za male poljoprivrednike te za Tip operacije 7.4.1. koji se odnosi na izgradnju male komunalne infrastrukture. Ti su natječaji jako važni za jedinice lokalne samouprave, jer na njih prijavljujemo projekte koje ne možemo kandidirati za nacionalne i europske fondove, kakvi su primjerice, uređenje groblja. Mi smo sredstvima koje smo dobili na natječaju LAG-a Sjeverozapad uredili groblje u Petrijancu, a sada planiramo na novom natječaju prijaviti projekt uređenja parkirališta kraj groblja u Petrijancu. Kao član Upravnog odbora LAG-a Sjeverozapad mogu reći kako je suradnja Općine Petrijanec s ovom lokalnom akcijskom grupom na vrlo visokoj razini. LAG je brz i efikasan u provedbi natječaja iz Programa ruralnog razvoja, stoga svakako valja pohvaliti njihov rad i aktivnosti – rekao je Željko Posavec, načelnik Općine Petrijanec.

Podijeli objavu

Najnovije vijesti
Objavljeno:
Objavljeno:
Skip to content