Čudne prilike kod posvete temeljnog kamena kapucinske crkve

Varaždinski učitelj Lujo Pihler u Hrvatskom jedinstvu 1944. godine otkrio je malo poznate detalje vezane uz gradnju kapucinske crkve u Varaždinu. U rubrici – Iz starog Varaždina, Pihler piše o – čudnim prilikama kod posvete temeljnog kamena kapucinske crkve u Varaždinu.  

-U času, kad su uršulinke, došavši u Varaždin, kupile ovdje dvie drvene kuće za svoju nastanbu i školu, a kraj ovih podigle skromnu drvenu kapelicu, već su otci kapucini u varoškom predgradju dovršili gradnju svoga samostana i crkve. Gradnjom ovih zgrada odpočeli su kapucini u proljeću g. 1701. Glavni donatori bili su: Magdalena grofica Drašković i župan Juraj Erdödy – pisao je Pihler o dolasku kapucina u Varaždin.

Ovaj pasionirani kroničar Varaždina čitateljima Hrvatskog jedinstva tako je izvjestio i o događajima koji su se zbili 25. travnja 1701. godine, na dan kada je trebao biti posvećen temeljni kamen nove kapucinske crkve, u koji je „klesar urezao latinski natpis, koji u prijevodu glasi: Godine 1701. dana 25. travnja za pape Klementa XI., cara Leopolda I. ugarskoga kralja Josipa I., koji je krunjen za otčeva života, za biskupa zagrebačkoga Stjepana Seliščevića, za vječnoga vrhovnoga župana varaždinskoga Jurja Erdödya, na tome je mjestu prvi kamen za crkvu kapucina Male Braće sv. Franje postavio spomenuti presvietli i prečastni biskup na čast Presvetoga Trojstva“.

                                               Biskup nije bio pripravan za posvetu

No, Pihler piše kako posveta temeljnog kamena nije prošlo kako je bilo planirano. Dapače, pomno planirani protokol svečanog događaja iznenada je pošao krivo.

-Kad je taj kamen-temeljac stajao pripremljen kraj izkopanog temelja i kraj drvenog križa, koji je označivao mjesto glavnog žrtvenika i kad se je unaokolo toga mjesta sakupilo gradjanstvo i mnogo naroda iz okolice očekujući čas kad će biskup Seliščević blagosloviti prvi kamen, na nemalo iznenadjenje sviju, počeo je biskup odjedared stavljati neke zapreke, koje se još danas ne mogu pravo protumačiti. U prvom redu je biskup prigovorio zemljištu, koje da nije prikladno za samostan i crkvu radi blizine gradskih bedema i grabišta. Osim toga, posvetu temeljnog kamena ne može obaviti, jer nema uza se pontifikalnog ornata. Poslije ove nenadane izjave iztupio je kapucinski superior, koji je biskupu Seliščeviću, medju ostalim, odgovorio:  Mi nismo niti tražili ni molili da dodjemo ovamo; naprotiv, mi smo pozvani, i dopuštenjem naših ovdje nastanjeni. Nama se pružila prilika da za crkvu i samostan potražimo najzgodnije mjesto, a ono je, eto, kao takvo i pronadjeno; štaviše, već i prije odobreno. U pustinji ne možemo živjeti, prosjačiti nam se uzkraćuje, u zraku pak graditi ne možemo! Kako ćemo onda služiti ovome narodu u dušobrižničkom poslu? – protestirali su kapucini odlučnim riječima koje „sklonuše biskupa Seliščevića na popuštanje u pitanju zemljište.”

                                                Sveti Nikola se nije bunio

No, presvjetli biskup još nije bio pripravan za posvetu, već je nalazio nove izlike kako bi se posvećenje temeljnog kamena odgodilo.

-On se stao izgovarati da posvetu ne može obaviti, jer da nema uza se pontifikalnog ornata. Jedan od varoških senatora primieti, neka se umole lepoglavski pavlini da posude takav ornat. Kad je na to prisutni pavlin odgovorio da takav ornat pavlini zbog nekakvog dekreta ne smiju izručiti, izjavio je franjevački gvardijan da će franjevci uztupiti pontifikalni ornat. U pogledu biskupske mitre nazočni isusovci izjaviše, da oni imaju jednu crnu mitru, koja može promieniti boju, ako se obavije bielim velom. Kad se i taj priedlog prihvatio, opazilo se, da još manjka pastoral (biskupski štap). Bila je to velika neprilika. Ali, srećom, jednom dosjetljivcu pade na um da u Varaždinu postoji jedan biskup s pozlaćenim drvenim pastoralom, koji biskup već dugo strpljivo stoji kod župne crkve, a to je kip sv. Nikole, koji bi, naravski, posudio svoj štap bez ikakva prigovora i otezanja… Smišljeno — učinjeno! Za čas oduzeše spomenutom Nikoli njegov pastoral, i kad je domala iza toga bio biskup Seliščević posve opremljen potrebnim ornatom, udobrovoljio se i smireno pristupio polaganju temeljnog kamena kapucinske crkve. Taj svetčani čin bio je popraćen molitvama i pjesmama te zvucima trubalja i bubnjeva uz gromovitu pucnjavu mužara s tvrdjave i varoških bedema – pisao je Lujo Pihler o ovoj povijesnoj zgodi vezanoj uz kapucinsku crkvu u Varaždinu, koja je, zajedno sa samostanom,  dovršena 1703. godine. Kapucinsku crkvu u Varaždinu posvetio je dvije godine kasnije zagrebački biskup Martin Brajković. 

 

 

Skip to content