I na radionici u Lepoglavi predstavljen tip operacije 6.3.

Kriteriji za odabir projekata te potrebna dokumentacija za podnošenje prijave na natječaj Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad za provedbu tipa operacije 6.3. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, predstavljeni su i na radionici koja je u utorak, 27. ožujka, održana u Domu kulture u Lepoglavi.

Za provedbu ovog natječaja planirano je 2 milijuna 559 tisuća i 900 kuna, a tim sredstvima bit će financirana 23 projekta malih poljoprivrednih gospodarstava s područja LAG-a Sjeverozapad.

Kako je istaknuto na radionici u Lepoglavi potpore će biti dodijeljene u obliku bespovratnih financijskih sredstava za modernizaciju i unapređenje procesa rada i poslovanja, odnosno za povećanje proizvodnih kapaciteta, a visina potpore iznosit će 15 tisuća eura.

Potencijalni prijavitelji na radionici su posebno upoznati s pravilima natječaja, potrebnom dokumentacijom te s rokovima i načinom podnošenja prijava.

Tom je prigodom posebno istaknuto kako je procedura prijave na ovaj natječaj LAG-a Sjeverozapad nešto jednostavnija od natječaja za ovaj tip operacije na nacionalnoj razini, pa su predstavnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura, koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, pozvani da se prijave na natječaj, kako bi dobili bespovratna sredstva za modernizaciju svojih gospodarstava te unapređenje poslovanja.

– I na ovoj smo radionici pozvali naše poljoprivredne proizvođače da se jave na natječaj i da iskoriste priliku koja im je ponuđena kroz ovaj natječaj iz Programa ruralnog razvoja. Iznos od 15 tisuća eura bespovratnih sredstava sigurno će im pomoći u razvoju njihovih poljoprivrednih gospodarstava i unaprijediti njihovu proizvodnju i ekonomsku snagu – naglasio je na radionici predsjednik LAG-a Sjeverozapad Marijan Škvarić, koji je tom prigodom najavio kako će Grad Lepoglava subvencionirati izradu projektne dokumentacije za ovaj natječaj u iznosu od 1.800 kuna.

Prijave za natječaj LAG Sjeverozapad će primati od 5. travnja do 7. svibnja, a prijavitelji svoju prijavu moraju dostaviti u zatvorenoj omotnici isključivo preporučenom poštom na adresu:

LAG Sjeverozapad , Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava.

Više informacija zainteresirani poljoprivredni proizvođači mogu pronaći na našoj mrežnoj stranici, a sva pitanja vezana uz natječaj potencijalni prijavitelji mogu postaviti na adresi elektroničke pošte – [email protected].

Nova radionica na kojoj će biti predstavljen tip operacije 6.3. bit će održana u Županijskoj palači u Varaždinu, u srijedu, 4. travnja, s početkom u 13 sati.

Skip to content