Mjera 6./Podmjera 6.4.

Status natječaja
Status: zatvoren
Natječajna dokumentacija

Broj mjere 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Broj podmjere 6.4.

Tip operacije

Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Aktivnosti

Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Ciljani korisnici i uvjeti prihvatljivosti

Pravne i fizičke osobe s područja LAG-a

Najveći i najmanji iznos potpore

Od 3.500,00 € do 7.000,00 €

Intenzitet potpore:

do 70%  opravdanih troškova

Prihvatljivi troškovi:

  • građenje i/ili opremanje objekata i/ ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno propisima iz područja turizma i ugostiteljstva
  • građenje i/ili opremanje objekata u kojima se obavlja djelatnost tradicijskih obrta, uključujući objekte u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta
  • građenje i/ili opremanje objekata za pružanje usluga u ruralnim područjima
  • građenje i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju lokalnih proizvoda

Podijeli natječaj

Status natječaja
Status: zatvoren
Natječajna dokumentacija
Skip to content