Mjera 4./Podmjera 4.1.

Status natječaja
Status: zatvoren
Natječajna dokumentacija

1. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava od dana 06.11.2019.

LAG Sjeverozapad objavljuje dana 06. studenog 2019. godine 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Sjeverozapad za TO 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan TO 4.1.1 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika s područja LAG obuhvata, a to su općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica te gradovi: Ivanec, Lepoglava i Varaždin.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je od 25.11.2019. do 15.01.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 654.308,29 HRK, a visina potpore po korisniku iznosi od 5.000,00 € do 15.000 € u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku ove objave.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Obrasce potrebne za izradu poslovnog plana možete skinuti OVDJE!

Tablicu Sažetak prikupljanja i rezultat izbora prikupljenih ponuda možete skinuti OVDJE!

Prilog X – Informiranje i vidljivost možete skinuti OVDJE!


PRVA IZMJENA NATJEČAJA 12.11.2019.

Prva izmjena LAG Natječaja odnosi se na usklađenje preambule Natječaja s novim Pravilnikom o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019).

Sukladno navedenome LAG Sjeverozapad izmijenio je sljedeći Natječajni dokument:


DRUGA IZMJENA NATJEČAJA 02.09.2020.

Druga izmjena LAG Natječaja odnosi se na povećanje raspoloživih sredstava za predmetni natječaj.

Sukladno navedenome LAG Sjeverozapad izmijenio je sljedeći Natječajni dokument:


Konačnu rang listu projekata pristiglih na Natječaj možete preuzeti OVDJE!


U svrhu pojašnjenja natječaja, natječajne dokumentacije i načina podnošenja Zahtjeva za potporu, LAG Sjeverozapad će održati dvije radionice:

  • Vidovcu, 12.11.2019. u 18 sati u prostorijama Općine Vidovec, Trg sv. Vida 9, Vidovec
  • Petrijancu, 13.11.2019. u 18 sati u prostorijama Društvenog doma Petrijanec, Trg sv. Petra 1, Petrijanec

Pitanja s jasno naznačenom referencom „Pitanja za Natječaj TO 4.1.1“ moguće je poslati od dana objave natječaja do dana početka podnošenja Zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte na adresu: [email protected].

Pitanja i odgovore možete preuzeti OVDJE!

Podijeli natječaj

Status natječaja
Status: zatvoren
Natječajna dokumentacija
Skip to content